Тиро Пита со Спанаќ и Сирење

Цена: 45 денари

Количина: 200 грама
Состојки:
  • лиснато тестно
  • спанаќ
  • сирење